เกี่ยวกับ Sci MART     |     ผลิตภัณฑ์ Sci Mart    |    ติดต่อเรา    |    ศวท-มช.

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทร.053-943397, 053-941971  | Email: stsccmu@gmail.com