ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.จัดอบรม หลักสูตร “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตเบื้องต้น (PSM Basic Course)”

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรม หลักสูตร “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตเบื้องต้น (PSM Basic Course)” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบ และตระหนักถึงการจัดการให้เกิดความปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ และการบาดเจ็บจากกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร ผู้เชียวชาญทางด้านการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและสารเคมีอันตราย มาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากโรงงานอุตสาหกรรม และนักศึกษา สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 28 คน เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว