ติดต่อเรา
ศวท-มช.ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร : 053-941971, 053-943397

Email: stsccmu@gmail.com

 

แบบฟอร์มส่งข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ
E-Mail
ข้อความ