ข่าวประชาสัมพันธ์ชวนน้องๆประถมศึกษาปีที่3-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สนุกกับการทดลอง ในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคมนี้

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)
ชวนน้องๆประถมศึกษาปีที่3-6 และน้องๆมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์กับการทดลองสนุกๆ ในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคมนี้

ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.3-6 >>  1. ค่าย Little Kids นักวิทย์ตัวน้อย 
                                                  - สัปดาห์ที่1  วันที่ 5-9 มีนาคม 2555  (ยกเว้นวันมาฆบูชา ที่ 7 มี.ค.55)
                                                         * ค่าลงทะเบียน 1,800.-บาท (หมดเขตรับสมัคร 27 ก.พ. 55)
                                                  - สัปดาห์ที่2  วันที่ 12-16 มีนาคม 2555
                                                         * ค่าลงทะเบียน 2,200.-บาท (หมดเขตรับสมัคร 5 มี.ค. 55)
                                               2. ค่าย Junior Science Camp ครั้งที่3  วันที่ 19-23 มีนาคม 2555
                                                         * ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท (หมดเขตรับสมัคร 12 มี.ค. 55)

 พิเศษ  หากลงทะเบียน 2 สัปดาห์  รับส่วนลด  5%
               หากลงทะเบียน 3 สัปดาห์  รับส่วนลด 10%

Download ใบสมัคร

 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ต้น >>  สนุก 5 วัน กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16   วันที่ 19-23 มีนาคม 2555
                                                      * ค่าลงทะเบียน 2,700.-บาท  (หมดเขตรับสมัคร 9 มี.ค. 55)

                                                                              Download ใบสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.053-94-1971 , 053-94-3397  ต่อ 10-11   มือถือ 080-7933874
                                               E-mail : stsccmu@gmail.com

 


วันที่ : 23 มีนาคม 2015