ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครครู อาจารย์ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าอบรมเรื่อง "การจัดชั้นเรียนภาคภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" รุ่นที่1

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)
ร่วมมือกับคณาจารย์และผู้เชียวชาญด้านภาษาอังกฤษ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การจัดชั้นเรียนภาคภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา" รุ่นที่1

ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ศวท-มช.

 

Download ใบสมัคร
**รับจำนวน 40 ท่าน / รุ่น**
สมัครวันนี้ - 21 มีนาคม 2555

อัตราค่าลงทะเบียน : 3,300.-/ ท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 053-94-1971 , 053-94-3397 ต่อ 10-12
มือถือ 080-793-3874


วันที่ : 23 มีนาคม 2015