ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Downloadรายละเอียด

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555
ณ ป้ายประกาศสำนักงานกลาง ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ชั้น1 และที่ http://www.stsccmu.com


วันที่ : 25 มีนาคม 2015