ข่าวประชาสัมพันธ์ประมวลภาพค่ายวิทยาศาสตร์ "5วัน กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ครั้งที่16 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่ายวิทยาศาสตร์ "5วัน กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ครั้งที่16 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และฝึกทักษะในการทดลอง โดยใช้เครื่องมือปฏิบัติการจริงโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เมื่อวันที่ 19-23 มีนาคม 2555

 

หมายเหตุ : สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook. --> stsccmu@gmail.com