ข่าวประชาสัมพันธ์ประมวลภาพค่ายวิทยาศาสตร์ "Junior Science Camp" ครั้งที่3 สำหรับน้องๆประถมศึกษาปีที่ 3-6

ค่ายวิทยาศาสตร์ "Junior Science Camp" ครั้งที่3 สำหรับน้องๆประถมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และฝึกทักษะในการทดลอง โดยใช้เครื่องมือปฏิบัติการจริงแทรกความสนุกสนานโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 19-23 มีนาคม 2555

หมายเหตุ : สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook. --> stsccmu@gmail.com