ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าค่าย "Laboratory Science Camp"

ที่
 หลักสูตร อัตราค่าบริการ
ส่วนลด อัตราส่วนลด ตารางเรียน รับจำนวน
1 ไฟฟ้าเคมี (เคมี) 900 บ./วัน ไม่มีส่วนลด    900 บ. เสาร์ที่ 9 มิ.ย. 55 40 คน
2 กรด-เบส  (เคมี) 900 บ./วัน สมัคร 2 สัปดาห์ ลด  5% 1,750 บ. อาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 55 40 คน
3 การแยกสาร  (เคมี) 900 บ/วัน สมัคร 3 สัปดาห์ ลด  5% 2,600 บ. เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 55 40 คน
4 กลศาสตร์  (ฟิสิกส์) 900 บ./วัน สมัคร 4 สัปดาห์ ลด 10% 3,400 บ. อาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 55 40 คน
5 แสง  (ฟิสิกส์) 900 บ./วัน สมัคร 5 สัปดาห์ ลด 10% 4,200 บ. เสาร์ที่ 23 มิ.ย. 55 40 คน
6 ไฟฟ้า  (ฟิสิกส์) 900 บ./วัน สมัคร 6 สัปดาห์ ลด 10% 5,000 บ. อาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 55 40 คน

** หมายเหตุ  สามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามสัปดาห์ที่ต้องการ **.

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ "Laboratory Science Camp"
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 วันล่วงหน้าก่อนการอบรมของแต่ละสัปดาห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-94-1971 , 053-94-3397 ต่อ 10-11
      มือถือ  080-7933874
(ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)


วันที่ : 23 มีนาคม 2015