ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์หลักสูตร "ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1"

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์หลักสูตร "ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1" สำหรับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เพื่อฝึกทักษะและกระบวนการคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2555

 

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : stsccmu@gmail.com