ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช. เปิดรับสมัครอบรม "การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์"

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครการอบรม "การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์" เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2555

รับสมัครถึงวันที่ 28 กันยายน 2555

จำนวนผู้เข้าอบรม 45 ท่าน : ครู อาจารย์หมวดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์และอื่นๆ

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/คน (รวมค่าอาหารว่าง 6 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ ค่าเอกสารละค่าอุปกรณ์)

Download รายละเอียดและใบสมัคร

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 053-94-1971 , 053-94-3397 ต่อ 10-12

มือถือ 080-793-3874  


วันที่ : 23 มีนาคม 2015