ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช. ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมธรณีศาสตร์และเเร่ธาตุ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ

 เจ้าหน้าที่จากกรมธรณีศาสตร์และแร่ธาตุ กระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรธรณี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการ ศวท-มช. ผศ.ดร.สกุณณี  บวรสมบัติ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อำพล  วงศ์จำรัส ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 และห้องปฏิบัติการทดสอบ  ศวท-มช. และศูนย์บริการจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556. 


วันที่ : 25 มีนาคม 2015