ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ “5 “ครั้งที่ 9

6-10 ตค. 51 การจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ “5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 9 จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 171 คน ศวท-มช.ร่วมกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และธรณีวิทยา


วันที่ : 23 มีนาคม 2015