ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาธรณีวิทยา เข้าชมการสาธิตการทำงานของเครื่องอิเลคตรอนส่องกราด (SEM)

 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาจำนวน 37 คนเข้าชมการสาธิตการทำงานของเครื่องอิเลคตรอนแบบส่องกราด (SEM) ในกระบวนการเรียนวิชา Economic Geology โดยมี รศ.ดร.ประโยชน์ อุ่นจะนำ เป็นอาจารย์ควบคุม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ศุนย์วิจัยจุลทรรศนศาสตร์อิเลคตรอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 23 มีนาคม 2015