ข่าวประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง เยี่ยมชมดูงานศวท-มช.โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ

 ผู้บริหาร ศวท-มช. ผศ.ดร.สุนันทา  วังกานต์ และ ผศ.ดร. อำพล ววงศ์จำรัส รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ในการเข้าเยี่ยมชมดูงาน ด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการทดสอบ ชั้น 7 อาคาร 30 ปีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.