ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทมูราตะอิเล็กทรอนิคฯ นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ 2558 ให้กับ ศวท-มช.

 บริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิค ประเทศไทย จำกัด นำกระเช้าของขวัญมามอบให้กับ ศวท-มช.เนื่องในโอกาศขึ้นปีใหม่ 2558 นี้ โดยมี ผศ.ดร. อำพล วงศ์จำรัว รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและมอบกระเช้าของขวัญสวััสดีปีใหม่ให้แก่ บ.มูราตะฯ ด้วย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่