ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหารศวท-มช.เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ บริษัทมูราตะอิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 ผู้บริหารศวท-มช.นำโดย ผศ.ดร.อำพล  วงส์จำรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อ.ดร.กฤษณะ  จิตมณี ผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ และ อ.ดร.มาโนช  นาคสาทา ผู้จัดการEM เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือในการทำ MOU ร่วมกันโดยมีผู้บริหารของบริษัทมูราตะ ฯ ให้การต้อนรับ ณ บริษัทมูราตะอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558.