ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหารศวท-มช.ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                              ผศ.ดร.สุนันทา วังกานต์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 11 คน ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏบัติการทดสอบ ในวันที่26 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่