ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นักเรียนชั้นม.5 วันที่ 20 ส.ค. 60

                      ศวท-มช. ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 45 คน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อภิวัฒน์  ธีรวุฒิกุลรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 21 สิงหาคม 2017