ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์ รร.เรยีนา ชั้น ม.4 และ 5 ในกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

                      วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ศวท-มช. ร่วมกับภาควิชาเคมีและภาควิชาชีววิทยา "จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2" ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติจริง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 26 สิงหาคม 2017