ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย Junior science camp ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16 - 20 ต.ค.60

                    ศวท-มช.จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ Junior science camp ครั้งที่ 14 สำหรับนักเรียนระดับประมศึกษาปีที่ 3 - 6 เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดและนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  และยังเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียนนี้ โดยมีน้องๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 21  คน จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560 (รวม 5 วัน) ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 16 ตุลาคม 2017