ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร ศวท-มช.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                     ผู้บริหาร ศวท-มช.นำโดย รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.ดร. สมชัย  ลาภอนันต์นพคุณ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คุณแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ  อานันทนะ ผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.สุริยะ  ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบ  ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 24 ตุลาคม 2017