ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม วันที่ 10 ธ.ค. 60

                           ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุ จัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 106 คน  เพื่อให้ได้รับความรู้และกระบวนการวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมยิ่งขึ้น ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีทั้งการเดินสำรวจธรณีวิทยาวิวัฒนาการการเกิดแอ่งเชียงใหม่เส้นทางอ่างแก้ว-น้ำตกห้วยแก้ว-วังบัวบาน-พระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ,การเรียนรู้เรื่องเซลล์ และปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้า ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่  10 ธันวาคม 2560


วันที่ : 10 ธันวาคม 2017