ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

                       ศวท-มช. จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ให้กับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยระดับชั้น ม.4-5 ให้ได้รับความรู้และกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 7 มกราคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 8 มกราคม 2018