ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ศวท-มช. จัดกิจกรรมอบรม "ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3" ให้กับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 - 5 ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้สามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนด้วยการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยญชาญที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด


วันที่ : 27 มกราคม 2018