ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและตรวจสอบการทำงานของเครื่องไอออนโครมาโทกราฟพร้อมอุปกรณ์ IC-DIONEX ICS-3000 Ion Chromatography System จำนวน 1 รายการ

  

         >>>ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและตรวจสอบการทำงานของเครื่องไอออนโครมาโทกราฟพร้อมอุปกรณ์ IC-DIONEX ICS-3000 Ion Chromatography System จำนวน 1 รายการ

 


วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2018