ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7-21 ม.ค.62

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8-10 ม.ค.62

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9-22 พ.ย. 61

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10-17 ม.ค.62

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12ธ.ค. 61 - 8 ม.ค.62

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16-21 ม.ค.62

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค.62

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17-29 ม.ค.62

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ธ.ค. 61

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 พ.ย. 61

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 61

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ม.ค. -4 ก.พ. 62


วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2019