ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช. ให้การต้อนรับ NARLabs

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ศวท-มช.) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ Yi - Chiuen Hu และ นักวิจัย/หัวหน้าทีม ดร. Ming - Hua Shiao จาก Biomedical Platform and Incubation Services Division จากสถาบันวิจัยห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ประเทศไต้หวัน (NARLabs) ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ ณ อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่