ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม หลักสูตร : PSM Basic Course

 

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับสารเคมีอันตรายในเขตนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตเบื้องต้น (PSM Basic Course) เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงการจัดการให้เกิดความปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติการณ์และการบาดเจ็บจากกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและสารเคมีอันตราย

---------------------------------------------------------------------------------

คลิก   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

(ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พฤศจิกายน 2563)

 ----------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-793-3874 หรือ 053-94-3397 ต่อ 10 (คุณมนัสวาท ศรีวิชัย)

 


 

   

 


วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2020