ข่าวประชาสัมพันธ์"ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ" รร.พะเยาพิทยาคม วันที่ 14 พ.ย. 2563

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมอบรม "ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2020