ข่าวประชาสัมพันธ์“ค่ายเทคนิคปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (แบบออนไลน์)” รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วันที่ 11 ก.ย. 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรม "ค่ายเทคนิคปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (แบบออนไลน์)" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 52 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนจะได้เสริมทักษะความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น และสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting