ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช. เข้าเยี่ยมเยือนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สำนักงานเชียงใหม่)

                   

                             ศวท-มช. นำโดย อาจารย์ ดร. มาโนช  นาคสาทา ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ ดร. บุณฑริกา  ศรีทัย รองผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมเยือนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ (ศวฮ.ชม.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่


วันที่ : 16 ตุลาคม 2021