ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช. หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือในกาต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

 

                                    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร. มาโนช  นาคสาทา ผู้อำนวยการ ศวท-มช. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณอาคม  สุวรรณกันธา รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือ ในการปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับภาคเอกชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่