ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.เปิดให้บริการใช้เครื่อง Rotary Evaporator