ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.เปิดให้บริการใช้เครื่อง Rotary Evaporator

ศวท-มช.เปิดให้บริการใช้เครื่อง Rotary Evaporator (เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน ) 

1. ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร (Rotary Evaporator)

   1.1 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่าง โดยกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่

   1.2 สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนได้              

   1.3 มีอ่างให้ความร้อนที่สามารถใช้กับของเหลวที่เป็นน้ำหรือน้ำมัน   ความจุ 5-ลิตร ในกรณีน้ำช่วงที่เหมาะสมตั้งแต่ 25-องศา ถึง 100-องศา และใช้ได้ถึง 250 องศาในกรณีน้ำมัน              

2. ส่วนทำสูญญากาศภายในระบบ              

   2.1 ระบบสูญญากาศภายในระบบ เป็นแบบ Pump สูญญากาศ

   2.2 เครื่องควบคุมความดันแบบอิเล็กทรอนิคส์ /แบบแมนนวล สามารถควบคุมความดันได้ตั้งแต่ ความดันบรรยากาศ ถึง 50 mbar

   2.3 มีระบบ condenser ในการควบแน่นตัวทำละลายที่ระเหย

 3. ส่วนควบคุมอุณหภูมิภายในระบบ              

   3.1 เป็นอ่างน้ำหมุนเวียนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้

   3.2 ช่วงปรับอุณหภูมิที่เหมาะ 

อัตราค่าบริการ 150.-/ชั่วโมง เปิดบริการ จ-ศ เวลา 08.30- 16.30 น.

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 053-943397


วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2021