ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดให้บริการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ในเทศกาลปีใหม่