ข่าวประชาสัมพันธ์sCi to SMEs : เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย 19 มกราคม 2565

19 มกราคมนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน “ต่อยอดอดีต” “ปรับปัจจุบัน” และ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
การลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มช. และสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันการเงิน
การออกบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการ
การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
การเสวนา และบรรยาย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

พบกันที่ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงาน ผ่าน FB live ศวท-มช. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.-มช.)
โทร : 053-941971, 053-943397

จัดโดย ศวท-มช. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่

"ถูกใจให้ปัดขวา สนใจอยากวิจัยพัฒนา ปัดมาที่ Science CMU" 
#SCICMU #SCICMUTOSMEs