ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท.-มช. จับมือสมาพันธ์ SME ไทย จ.เชียงใหม่ เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย “sCi to SMEs” ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์

               วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท.-มช.) ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์ และนิทรรศการแสดงผลงานระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน “sCi to SMEs: เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย” ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดอดีต” “ปรับปัจจุบัน” และ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน อาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้อำนวยการ ศวท-มช. กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และคุณอาคม สุวรรณกันธา ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการ SMEs - Start Up ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young SMEs + Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

 

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานบริการทางวิทยาศาสตร์สู่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีไปพัฒนาระบบคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และต่อยอดสู่การขับเคลื่อน SMEs ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

อ่านต่อ https://www.cmu.ac.th/th/article/1f4f5101-5135-485a-8522-f5693ddfc4cf

ขอบคุณข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบคุณภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์