ข่าวประชาสัมพันธ์ผอ.ศวท. - มช. มอบสารหน่วงไฟสำหรับฉีดพ่นชุดของพนักงานดับไฟป่า เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

                             เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบสารหน่วงไฟสำหรับฉีดพ่นชุดของพนักงานดับไฟป่า จำนวน 100 ลิตร ให้กับคณะผู้แทนจากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ นำโดย นายอิศเรศ จิระรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในการเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าที่ได้สนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ จำนวน 150 นาย เพื่อทำการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดยสารหน่วงไฟดังกล่าวเป็นผลงานการคิดค้นวิจัยของอาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดไฟลุกติดเสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน

 

ขอบคุณข่าว:ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
https://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=4205#.YhdW_ehBwdU

 

ขอบคุณข่าว:ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://cmu.ac.th/th/article/b7e70447-8977-4c02-b7ca-7ec90dc34ac5 


วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2022