ข่าวประชาสัมพันธ์ผอ.ศวท. - มช. มอบสารหน่วงไฟสำหรับฉีดพ่นชุดของพนักงานดับไฟป่า เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า