ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเเนะนำหน่วยงานให้กับสำนักชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง

 

             ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์.ดร. มาโนช  นาคสาทา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. บุณฑริกา  ศรีทัย รองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าพบปะเยี่ยมเยือนและแนะนำหน่วยงานในการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สำนักชลประทานที่ 2  และโครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565