ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หน่วยเชิงรุกในการให้บริการของหน่วยงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในพื้นที่ 3 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่

           ศวท-มช.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานเชิงรุกในการให้บริการของหน่วยงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในพื้นที่ 3 อำเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลการให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการติดต่อขอรับบริการของหน่วยงาน พร้อมกับสร้างความร่วมมือในการติดต่อประสานงานร่วมกัน

 

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลตำบลหนองหอย, เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลท่าศาลา, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง, เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม, เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลช้างเผือก

 

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ลงพื้นที่ในเขตอำเภอหางดง  ได้แก่ เทศบาลตำบลสุเทพ, เทศบาลตำบลหนองควาย, เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา, เทศบาลตำบลหางดง, เทศบาลตำบลหารแก้ว, เทศบาลตำบลหนองแก๋ว, เทศบาลตำบลบ้านแหวน, เทศบาลตำบลสันผักหวาน, เทศบาลเมืองแม่เหียะ

 

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ลงพื้นที่ในเขตอำเภอแม่ริม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา, เทศบาลตำบลแม่แรม, เทศบาลตำบลริมเหนือ, เทศบาลตำบลสันโป่ง, เทศบาลตำบลขี้เหล็ก, เทศบาลตำบลแม่ริม, เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว


วันที่ : 1 มิถุนายน 2022