ข่าวประชาสัมพันธ์"ค่ายเทคนิคเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" รร.วารีเชียงใหม่ วันที่ 25 มิ.ย. 65

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมอบรม "ค่ายเทคนิคเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 59 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่