ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 20 สิงหาคม 2565

                                 ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ หลักสูตร "ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์โมเลกุล" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จำนวน 40 คน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 20 สิงหาคม 2022