ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายเทคนิคปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 กันยายน 2565

                วันที่ 3 กันยายน 2565 ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จำนวน 48 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง โดยมีทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด


วันที่ : 3 กันยายน 2022