ข่าวประชาสัมพันธ์Junior Scientist : Science is Fun!!

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม

Junior Scientist : Science is Fun!!

ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เข้าร่วมฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว

ลงมือทำการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองทั้ง 4 กิจกรรม

ตามล่าสารอาหาร / กลไกไฮโดรลิก / มิติมหัศจรรย์ / ส่องกล้องมองดูจิ๋ว

 --------------------------------------------------------------------------------- 

กำหนดการ

08.30 – 08.45 น.           ลงทะเบียน
08.45 – 09.15 น.           รูปร่างและรูปทรง
09.15 – 10.15 น.           แบบไหนใส่ได้มากกว่ากัน
10.15 – 10.30 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.00 น.           สารอาหาร
11.00 – 12.00 น.           ตามล่าหาสารอาหาร
12.00 – 12.45 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 13.15 น.           กล้องจุลทรรศน์
13.15 – 14.15 น.           โลกของกัลลิเวอร์
14.15 – 14.30 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.00 น.           กลไกไฮโดรลิก
15.00 – 16.00 น.           ทำไงดี?... ขี้เกียจยก
16.00 – 16.30 น.           รับเกียรติบัตร เสร็จกิจกรรม

 ---------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 1,200 บาท

ด่วน !! จำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น !!!

คลิก  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

(ตั้งแต่วันนี้จนถึง 7 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-793-3874 หรือ 053-94-3397 ต่อ 11 (คุณณภัทร)

 ---------------------------------------------------------------------------------

 ภาพตัวอย่างกิจกรรมที่ผ่านมามายเหตุ*

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็มและโปรดส่งผลตรวจ ATK ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2565

2. เมื่อท่านผู้ปกครองลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณารอการติดต่อกลับจากทางศูนย์ฯ เพื่อชำระเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม

3. เมื่อชำระเงินเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี ยกเว้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมป่วยด้วยโรคโควิด-19 หรือ ศูนย์ฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

 


วันที่ : 6 กันยายน 2022