ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 8-9 ต.ค. 2565

          ศวท-มช. ร่วมกับภาควิชาเคมี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ หลักสูตร "ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 38 คน ให้ได้รับทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริง ในหัวข้อ การไทเทรตและเซลล์กัลวานิก เมื่อวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่