ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ วันที่ 15 ต.ค. 2565

          ศวท-มช. ร่วมกับภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ หลักสูตร "ค่ายเทคนิคเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จำนวน 60 คน ให้ได้รับทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริง ในหัวข้อ ปฏิกิริยาเคมีและการหาความวัดโฟกัสของเลนส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


วันที่ : 17 ตุลาคม 2022