ข่าวประชาสัมพันธ์Junior Scientist : Science is Fun วันที่ 16 ต.ค. 2565

          ศวท-มช. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 19 คน หลักสูตร “Junior Scientist : Science is Fun”  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เพื่อฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ลงมือทำการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ ตามล่าสารอาหาร / กลไกไฮโดรลิก / มิติมหัศจรรย์ / ส่องกล้องมองดูจิ๋ว อีกทั้งยังส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 17 ตุลาคม 2022