ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

                ศวท-มช. ร่วมกับภาควิชาเคมี  จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ หลักสูตร "ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จำนวน 30 คน ให้ได้รับทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริง  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2022