ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่ โครงการหมู่บ้านจัดสรร โรงแรม และเทศบาล

 

                  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ ศวท-มช. ลงพื้นที่แนะนำองค์กรและการให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบต่าง ๆ  รวมถึงสร้างความร่วมมือในการติดต่อประสานงานร่วมกัน ให้กับ โครงการหมู่บ้านจัดสรร คอนโด โรงแรม และเทศบาล พื้นที่ อำเภอหางดง และอำเภอสันทราย

-                                                              หมู่บ้านจัดสรรและคอนโดในโครงการ LAND&HOUSE

-                                                              สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านสีวลีราชพฤกษ์เชียงใหม่

-                                                              โครงการหมู่บ้านล้านนาธารา

-                                                              โรงแรม HOP INN

-                                                             เทศบาลตำบลสันนาเม็ง        


วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2022