ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-เข้าเยี่ยมชมแนะนำหน่วยงานกับ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด

                    วันที่ 13 มกราคม 2566 ศวท-มช.นำโดย อาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ ดร. บุณฑริกา  ศรีทัย รองผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมชมแนะนำหน่วยงาน พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยมี ผู้จัดการโรงงานให้การต้อนรับ ณ กับ บริษัท นิธิฟู้ด จำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่